Q1 tedarikçi akreditasyonun Ford Otosan Türkiye ve Ford Almanya Global onay süreçleri tamamlandı.

15.12.2022 tarihinde start verilen çalışmalar, 23/24.7.2023 tarihlerindeki SMRT (lojistik denetimi) ve 7.2.2024 tarihlerindeki MSA (kalite denetimi) ile başarı ile tamamlanmıştır.

Müşteri kapalı sevk ambarının fiziki altyapısı yenilenerek asansör/raf sistemleri ile donatılmasıyla işlevsel modern bir görünüm kazandırılmış, dış alan ise sundurma ile kapatılarak kullanım alanı büyütülmüştür. Kalite yönetim sistemlerine entegre yaklaşık üç yüz farklı doküman hazırlanmış ve/veya güncellenmiştir. Alt tedarikçi EDI portal uygulaması devreye alınmıştır.
Çemaş’ı, endüstri 4.0 son yenilikleriyle buluşturacak olan MES uygulaması projelendirilmiştir. Ford’a yapılan sevkiyatlarda son 10 ay için sıfır kalite reddi kayda geçmiş, seri parça lojistik performansında %96 ile yedek parça lojistik performansında %100 düzeyine ulaşılması sağlanmıştır. Döküm sektöründe uygulaması kolay olmayan 5S / saha düzeni için geçer not alınmıştır. Tüm bu çalışmalarla birlikte güncel Q1 skoru %94 seviyesine ulaşmıştır. Ekip çalışması, Toplam Kalite Yönetimi felsefesi ve modern kalite yaklaşımlarının benimsenmesi ile elde edilen bu başarının tüm çalışanlarca sahiplenilerek sürekli gelişme yaklaşımı ile geliştirilmesi amaçlanmıştır.
SMRT tarafı için onaylar Ford Almanya, MSA tarafı için onaylar Ford Otosan Türkiye’de tamamlanarak sisteme tanıtılmış, Işıklar Holding ve Çemaş tepe yönetimleri resmen bilgilendirilmiştir.

Son etapta “validation report” çekilerek Ford İngiltere’ye nihai imzaya sunulacaktır. Bu sürecin Nisan’2024 ilk haftasında tamamlanarak plaket/bayrak siparişlerinin Ford içinde geçilmesi beklenmektedir. Akabinde; Q1 plaket ödül töreni, Ford Otosan yöneticilerinin katılımı ile fabrikada Q1 pastası kesimi ve göndere Q1 bayrağının çekilmesi için takvim oluşturulabilecektir.
Q1 onay sürecinin Türkiye ve Almanya etaplarının tamamlanma süresi, her bir Q1 gereklilik maddesinin ele alınış ve uygulama biçimleri ile güncel Q1 skor düzeyinde gelinen son durum Ford Otosan ekiplerince takdir toplamıştır.